Είστε εδώ

Μανάκας Τίτος, «–Ω, Δεββώρα αληθώς–», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 190