Είστε εδώ

Λούστης Κώστας, «Έξι ποιήματα. [Δεν είν' για να 'χει χαμηλά κλαριά]», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 177