Είστε εδώ

Joyce James, «Από τα Επιφάνεια (Epiphanies). [Κείμενα]», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 147-149