Είστε εδώ

Σουέρεφ Κώστας, «Τρία ποιήματα. Μπλανς Σουήτ», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 119