Είστε εδώ

Σουέρεφ Κώστας, «Τρία ποιήματα. Εξορία», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 118