Είστε εδώ

Βενέτης Θανάσης, «Πέντε ποιήματα. απελπισία σφρίγους», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 116