Είστε εδώ

Κούγκουλος Θανάσης Β., «Πέντε ποιήματα. Το προϊστορικό καφενείο», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 114-115