Είστε εδώ

Çolak Mehmet, «Εσύ», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 99