Είστε εδώ

Tahsin Mustafa, «Αρχή του θανάτου η γέννηση», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 97