Είστε εδώ

Ντούλα Αγγελική, «Προς Εξώπολιν: Εκδόσεις που λάβαμε», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 167-169