Είστε εδώ

Βασιλαράκης Ιωάννης Ν., «Όψεις και μεταλλαγές της έντεχνης λαϊκής παραγωγής. Μ.Γ. Μερακλή, Έντεχνος λαϊκός λόγος. Κείμενα και κριτική Νεοελληνικού λόγου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 160-164