Είστε εδώ

Fotev Hristo, «Δύο ποιήματα. Στον πατέρα μου (Από τη συλλογή Άπολις)», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 109-110