Είστε εδώ

Μανάκας Τίτος, «Τρία ποιήματα. υπναλέον τείχος Δίδυμον», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 85