Είστε εδώ

Μανάκας Τίτος, «Τρία ποιήματα. Σπατάλη των Αμνών», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 84