Είστε εδώ

Σταυρίδης Γιώργος, «Αλεξανδρούπολη. Απρόσφορος απόπειρα σε πέντε τόπους. Τόπος πέμπτος – η απολογία », Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 75