Είστε εδώ

Σταυρίδης Γιώργος, «Αλεξανδρούπολη. Απρόσφορος απόπειρα σε πέντε τόπους. Τόπος τρίτος – άρνηση», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 74