Είστε εδώ

Βασιλειάδου Λέντη, «Σκηνές. ο κύριος Χ», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 72