Είστε εδώ

Βασιλειάδου Λέντη, «Σκηνές. ψίθυροι στο δάσος», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 71