Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Ποιήματα. η δρυς που μιλούσε», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 59-60