Είστε εδώ

Πάλλας Γιώργος, «Το παράπονο του φάρου», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 39-40