Είστε εδώ

Κάλφας Αντώνης, «Ακλόνητη μνήμη», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 21-23