Είστε εδώ

Κανιούρας Σπύρος, «Πέντε ποιήματα. Φυσική συνέχεια πιλοπωλείου», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 16-17