Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «7 ποιήματα από τα μέρη της βροχής. Η παλιά βροχή», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 13