Είστε εδώ

Αγγελίδης Πασχάλης, «[Άτιτλο έργο]», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. (εξώφυλλο)