Είστε εδώ

Κάργας Βασίλης Χ.,Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, «Ψυχιατρικές κινητές μονάδες, οικοτροφεία, θεραπευτικοί συνεταιρισμοί, εναρμονισμένοι στη λειτουργία της κοινωνικής ψυχιατρικής», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 95-99