Είστε εδώ

Ψαθάς Νίκος, «Στιγμή», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 52