Είστε εδώ

Τζούλης Χάρης Θ., «Έντεκα ποιήματα. Οι νεκροί ανέβαιναν στα ποδήλατά τους και έφευγαν», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 48