Είστε εδώ

Παναγιωτίδης Γιώργος, «Ονόματα μόνο (Αποσπάσματα)», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 40-41