Είστε εδώ

Σκάβδη Ελένη, «Στα κούτσουρα», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 30-34