Είστε εδώ

Σαπφώ, «πάρθενον αδύφωνον (εννέα ποιήματα). ΙΙΙ [Το νερό ψυχρό] », Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 25-26