Είστε εδώ

Τζωρτζοπούλου Πολυτίμη, «Κώστα Ασπρουλάκη, Παράμερα στη ζωή, Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2008. Η ζωή ως γραφή και η γραφή ως αφήγηση», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 190-197