Είστε εδώ

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Γιάννη Ρούσκας, Ο Πηνειός της τέχνης. Αθήνα 2007», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 178-186