Είστε εδώ

Manet Édouard, «Η ανάγνωση», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 162