Είστε εδώ

Θεοδώρου Ανθή, «Τραγούδια διαδρομών αγαπημένων. ΙΙΙ. Σα μια στιγμούλα», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 135