Είστε εδώ

Θεοδώρου Ανθή, «Τραγούδια διαδρομών αγαπημένων. Ι. Άγγελοι», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 133