Είστε εδώ

Καρίμπας Νίκος, «Η δική τους ημέρα», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 131