Είστε εδώ

Περδικάκη-Καγιάρα Ευφροσύνη, «Η σχέση πολιτικής και ηθικής μέσα από τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στη Γ΄ Λυκείου», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 51-60