Είστε εδώ

Αργυροπούλου Χριστίνα, «Συνοπτική παρουσίαση ερμηνευτικών προτάσεων και δραστηριότητες με τη μέθοδο project σε Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 35-42