Είστε εδώ

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Επικοινωνία», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 5-6