Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων]», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 82