Είστε εδώ

Λίβα Θάλεια, «Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 75-80