Είστε εδώ

Κοκκινάκη Νένα Ι., «Τζεημς Τζοϋς: Έβελιν. Κάθρην Μάσφηλντ: Μάθημα μουσικής», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 61-66