Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «[Απόσπασμα από την Πρακτική φιλοσοφία του Ευ. Παπανούτσου]», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 39