Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «[Απόσπασμα από το Εν Λευκώ του Οδυσσέα Ελύτη]», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 17-25