Είστε εδώ

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Επικοινωνία», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 6