Είστε εδώ

Θεοδώρου Αφροδίτη, «Το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Ένα πείραμα και μια εμπειρία», Έκφραση, τόμ. 10, τχ. 10 (Οκτώβριος 1999), σ. 38-42