Είστε εδώ

Στέφος Αναστάσιος, «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο από Μετάφραση: Διδακτική προσέγγιση της Αρχαίας Τραγωδίας 'Εξοδος της Ταυρικής Ιφιγένειας», Έκφραση, τόμ. 7, τχ. 7 ( 1995), σ. 74-82