Είστε εδώ

Δάλκος Γεώργιος, «Τα έργα τέχνης ως ιστορικές πηγές», Έκφραση, τόμ. 6, τχ. 6 (Αύγουστος 1994), σ. 119-124