Είστε εδώ

Γιαβάρας Θωμάς, «Όνειρο εαρινό», Έκφραση, τόμ. 6, τχ. 6 (Αύγουστος 1994), σ. 115