Είστε εδώ

Γιαβάρας Θωμάς, «Της φύσης μυστική ομορφιά», Έκφραση, τόμ. 6, τχ. 6 (Αύγουστος 1994), σ. 113